TOVIANSKIS Tadas

TOVIANSKIS Tadas (g.1921 01 21 Paežerių k., Kėdainių r.) – miškininkas. 1947 baigė Vilniaus g-ją, 1952 – Leningrado miškų technikos a-jos Miškų ūkio f-tą, nuo 1968 – agrarinių mokslų daktaras, aeronuotraukų panaudojimo miškotvarkoje specialistas. Nuo 1952 dirbo taigoje Kamčiatkos, Sachalino, Irkutsko sr. (Rusija), nuo 1956 – Vyr. miškų ūkio v-bos miško naudojimo skyriaus vyr. inžinierius, nuo 1962 – Akmenės miškų ūkio miško ruošos punkto techninis vedėjas, nuo 1966 – Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimų laboratorijos vyr. inžinierius, nuo 1969 – Lietuvos ž. ū. a-jos vyresn. mokslinis bendradarbis, 1971 – 1988 – Lietuvos miškotvarkos įmonės vyresnysis inžinierius taksuotojas. Paskelbė 7 mokslinius str. apie miškų taksavimą ir darbo mokslinį organizavimą. Tolesnis likimas nežinomas.

< Atgal