TRINKA Algirdas

Algirdas Trinka

TRINKA Algirdas (1926 JAV – 1953 03 24 Žagarės vlsč.) – ginkluotos rezistencijos kovotojas. Su tėvais 1930 grįžo į Lietuvą, baigė Šiaulių prekybos m-lą. Nuo 1945 rezistentų struktūrose, kontroliavusiose ir Kruopų bei Papilės valsčių teritorijas; vadovavo Juozapavičiaus tėvūnijai, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės žvalgybos skyriui, nuo 1952 – Juozapavičiaus rinktinės štabo viršininkas. Žuvo Domeikių k., Žagarės vlsč., kūnas niekintas  miesto aikštėje, palaidojimo vieta nežinoma. 2006 pripažintas kariu savanoriu, po mirties suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

Inf.: LKK, t. 8.

< Atgal