TUPIKAS Pranciškus

Pranciškus Tupikas

TUPIKAS Pranciškus (1929 01 02 Papilėje – 2015 07 16 Vilniuje) – pedagogas, politikas, visuomenės veikėjas. 1949 baigė Viekšnių g-ją, 1954 – neakivaizdines studijas Lietuvos kūno kultūros i-te. Dirbo Šiaulių r. Pamockės prad. m-los mokytoju, nuo 1950 – Naujosios Akmenės septynmetėje, vėliau – vid. m-loje: mokytojas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius, nuo 1964 – Akmenės r. švietimo skyriaus vedėjas, nuo 1968 – Vilniuje: sporto m-los direktorius, Spalio r. švietimo skyriaus vedėjas, 47-osios vid. m-los direktorius, 1990 – 1996 –LR Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas ir LR Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras. Nutraukęs politinę veiklą, gyveno JAV, 2010 grįžo į Lietuvą. Jaunystėje užsiiminėjo lengvąja atletika, buvo I atskyrio sportininkas, senatvėje pasižymėjo kaip talentingas tautodailininkas, medžio drožėjas. Išleido prisiminimų, paskelbė pedagogikos straipsnių; 2000 apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Inf.: LR Seimo inf. bazė.

< Atgal