TUPIKAS Stasys

TUPIKAS Stasys 1897 12 08 Skaistgiryje, Joniškio r. – 1987 09 23 Bražiškių k., Kruopių apyl.) – savamokslis dailininkas. Baigė Skaistgirio prad. m-lą, Suaugęs keletą mėnesių lankė kursus Kauno amatų m-loje. Apipavidalino Skaistgirio bažnyčios vidų, dažė ir dekoravo Kruopių bažnyčios vidų, yra atlikęs restauravimo darbus ir kt. bažnyčiose.. Pirmosios sovietinės okupacijos laiku ir 1945 – 1946 buvo skiriamas Saunorių  apylinkės pirmininku, nuo 1950 – Kruopių kolūkio sąskaitininkas.

Inf.: Skaistgiris.

< Atgal