TUTINIENĖ Eglė

TUTINIENĖ Eglė (Sabaliauskaitė; g. 1939 11 29) pedagogė. 1957 baigė Alytaus pedagoginę m-lą, 1962 – studijas Vilniaus ped. i-te. Nuo 1961 – Kruopių vid. m-los rusų k. mokytoja, nuo 1962 – Kapsuko V. Mykolaičio-Putino internatinės m-los, nuo 1969 – Kapsuko ž. ū. m-los direktoriaus pavaduotoja, nuo 1972 Kelmėje: 1-osios vid. m-los direktoriaus pavaduotoja, nuo 1975 – šios m-los rusų kalbos ir literatūros mokytoja, nuo 1986 – 3-iosios vid. m-los mokytoja, mokytoja ekspertė; vadovėlių ir knygų mokytojams autorė ir bendraautorė.

< Atgal