TUZA Jolanta

Jolanta Tuza

TUZA Jolanta (g. 1972 12 08 Naujojoje Akmenėje) – tapytoja, dailės pedagogė. Gimė bei augo latvės ir lietuvio šeimoje, 1986 baigė Vadakstės (Saldus r., Latvija) aštuonmetę, 1991 – Ežerės vidurinę m-lą, 1998 – Latgalių namų kultūros i-tą. Dirbo Vadakstės pagrindinėje m-loje dailės ir technologijų mokytoja, Vadakstės kultūros namų direktore, renginių organizatore, įgijusi aukštąjį išsilavinimą, dirbo mokytoja pagrindinėse bendrojo lavinimo m-lose, nuo 2003 – Ogrės miškų technikume dizaino, interjero, dailės ir meno istorijos mokytoja, vadovavo menui gabių jaunuolių kursams, pati lankė dailininko R. Junkero, keramikų Voldemaro ir Olgos Vogulų kursus, studijas. Nuo 1998 rengė savo kūrybos parodas, jose eksponavo nedidelio formato tapybos darbus; 2009 surengė parodą „Kaip tau sekasi ir ką valgai žiemą?“ Kivyliuose, 2010 eksponavo savo kūrybą Naujojoje Akmenėje.

Inf.: Smalakienė L. Kūrybos erdvėje šalia paveikslo – eilėraštis, Vienybė, 2010 sausio27.

< Atgal