UOGIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS

UOGIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS – valstybės saugoma teritorija Ventos regioniniame parke, apimanti dalį Purvių mšk. bei natūralų Uogio upelio vidurupį ir žemupį su salpinėmis pievomis. Paskirtis – išsaugoti gamtos, floros bei faunos įvairovę. Aptikta per 300 aukštesniųjų rūšių augalų, 48 paukščių rūšių bei apie 300 vabalų rūšių. Randama į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų (mažosios, vyriškosios bei šalmuotosios gegužraibių), yra saugomų rūšių paukščių – erelio rėksnio ir juodojo gandro – perėjimo vietos. Plotas 755,1 ha, iš jų 201,3 ha Akmenės r. teritorijoje. Įsteigtas 1995 02 23.

Inf.: Vadovas po Ventos regioninį parką; Valstybinis saugomų teritorijų kadastras.

< Atgal