UOGYS

UOGYS – upė Telšių r., Akmenės r. Papilės bei Mažeikių r. Viekšnių sen., kairysis Ventos intakas. Ilgis 27,6 km., baseino plotas 68,2 km2. Prasideda Telšių r. Lelėnų k. apylinkėse, pasiekęs Akmenės r., dideliais vingiais teka į š. pro ištuštėjusius Armoliškių, Paragių, Gerybiškių, Gimbetiškės k., kerta Purvių mšk. ir, pratekėjęs Viekšnių sen. Ramoniškės k., į Ventą įteka 232 km nuo jos žiočių, Uogiškių k. Stambesnis kair. intakas – Geištys. Vidutinis tėkmės nuolydis 165 cm per km, vidutinis debitas žiotyse – 0,6 m3 per sek. Aukštupyje vaga sureguliuota.

Inf.: MLTE, t. 3; Lietuvos upės.

< Atgal