URBONAIČIŲ APYLINKĖ

URBONAIČIŲ APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra, įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir nuo 1945 01 26 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Pirmi vietos valdžios rinkimai surengti 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. 1954 prijungta Gumbakių ap-kė ir dalis Papilės ap-kės, 1962 – dalis Biliūniškių ap-kės. Panaikinta 1963 01 12, teritoriją prijungiant prie Papilės  ap-kės.

< Atgal