UŽ NUOPELNUS AKMENĖS RAJONUI

„UŽ NUOPELNUS AKMENĖS RAJONUI“ – padėkos ženklas, Akmenės r. mero potvarkiu teikiamas nusipelniusiems rajonui asmenims, garsinantiems Akmenės kraštą, taip pat už didvyriškus poelgius, už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje, už svarų indėlį ir nuolatinę veiklą kuriant Akmenės r. gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę. Įsteigtas vadovaujantis Akmenės r. t-bos 2009 10 28 patvirtintais nuostatais. Ženkle pavaizduotas Akmenės r. herbas. Iki 2016 apdovanoti: Klemas Inta (2011), Julijana Sejavičienė (2011), Leopoldas Rozga (2011), Zofija Paulikienė (2011), Danutė Jadvyga Veisienė (2011), Antanas Adomaitis (2011), Vytautas Mykolas Almanis (2011), Nikolajus Patovas (2011), Kazimieras Algimantas Milevičius (2012), Anicetas Lupeika (2012), Romualda Gailiušaitė-Dapšienė (2012), Kęstutis Zybartas (2012), Darius Valys (2013), Apolinaras Nicius (2013), Jonas Satkūnas (2013), Vytautas Lapėnas (2013), Christel Feldhaar (2013), Julija Juškienė (2013), Stasys Beržinis (2014), Donatas Stulpinas (2014), Vilgermina Stefanija Stonienė (2014), Kazimieras Pakeltis (2014), Stasė Racevičienė (2015), Antanas Lizdenis (2015), Apolinaras Juodpusis (2015), Vladimiras Silvaško (2015), Algirdas Martyšius (2016), Vladas Jašinskas (2016), Algirdas Baranauskas (2016), Hans German Flatland (2016), Ona Janionienė (2017), Gints Kaminskis (2017), Birutė Baltutienė (2018), Ramutė Embavičienė (2018), Rimantas Kraujutis (2018).

< Atgal