UŽGULBIAI

UŽGULBIAI – po I pas. karo taip vadinta dalis Žardelių k., Papilės vlsč. Oficialiuose dokumentuose pavadinimas nefiksuotas.

< Atgal