UŽPELKIAI

UŽPELKIAI – kaimas Papilės sen., 12 km į v. nuo Papilės. Plotas 991,96 ha. Rytiniu kaimo pakraščiu teka Avižlys, prieina Užpelkių miškas. Pirmą kartą dokumentuose paminėti 1563, turėjo 16 valakų žemės. 1923 buvo 26 ūkiai su 163 gyv. 1941 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė L. Danielių ir P. Šlemoną. Kai kurie gyventojai dalyvavo rezistentų būriuose. 1946 suimtas partizanas Pranas Kuodys mirė lageriuose, broliai Antanas ir Pranas Šiurkai žuvo, 25 m. lagerių nuteistas partizanas Zenonas Kuodys. Jo tėvas Pranas Kuodys ir sesuo Zita nuteisti 1948, motina Barbora Kuodienė su 6 vaikais ir Eugenija Deniušienė su 2 vaikais ištremtos 1951. Užpelkiuose 1953 žuvo vienas paskutinių Viekšnių krašto rezistentų Jonas Šiuša. 1959 buvo 92 gyv., 1970 – 91 gyv. Dėl intensyvios melioracijos ir vienkiemių griovimo ilgainiui ištuštėjo: 1997 bebuvo 5 ūkiai su 8 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 1 asmuo.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1 – 5.

< Atgal