UŽPELKIŲ BOTANINIS – ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

UŽPELKIŲ BOTANINIS – ZOOLOGINIS DRAUSTINIS – valstybės saugoma teritorija Ventos regioniniame parke ir Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių gir. teritorijoje, skirta išsaugoti unikaliems čia tekančių upių slėniams su gausia augalijos ir entomofaunos įvairove. Auga į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos dėmėtosios gegūnės, šalmuotosios gegužraibės, yra vienintelė Akmenės rajone sibirinių vilkdalgių augimvietė. Peri gervės ir žaliosios meletos. Plotas 439,9 ha. Yra 401 ha II grupės miškų, kurių didžiausia dalis – 333 ha – valstybiniai. Įsteigtas 1995 02 23. Teritorijoje auga valstybės saugomas medis – Užpelkių vinkšna.

Inf.: Valstybinis saugomų teritorijų kadastras.

< Atgal