UŽPELKIŲ MIŠKAS

UŽPELKIŲ MIŠKAS – miškas kairiajame Avižlio u. krante, Papilės sen.; supa buv. Užpelkių k. Plotas apie 606 ha, iš jų apie 300 ha užima miško kultūrų plantacijos. Vyrauja lapuočių medynai (beržynai, alksnynai, juodalksnynai), kurių vid. amžius apie 50 – 60 m. Dirvožemis pelkėtas, dalis plotų – apsausinti durpynai.

< Atgal