UŽSIENIAI

UŽSIENIAI – buvęs kaimas Papilės sen., 6 km į r. nuo Papilės. 1923 buvo 16 ūkių su 73 gyv. 1928 – 1937 veikė Draginių prad. m-la. 1941 paniškai besitraukiantys raudonarmiečiai sušaudė Praną Irnių, sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 8 asmenis. 1959 buvo 47 gyv., 1970 – 14 gyv. Vėliau visi vienkiemiai nugriauti, o žemė numelioruota, 1977 03 30 panaikintas. Teritorija 2004 prijungta prie Draginių k.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1-3.

< Atgal