VAIČIUS Antanas

Vyskupas Antanas Vaičius

VAIČIUS Antanas (1926 04 05 Geidučių k., Skuodo r. – 2008 11 25 Telšiuose) – katalikų vyskupas, visuomenės veikėjas. 1943 baigė Skuodo g-ją, 1943 – 1946 mokėsi Telšių kunigų s-joje, 1951 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų s-ją, kunigu įšventintas 1950 09 24. Vikaras Plungėje, Klaipėdoje, klebonas Žygaičiuose, Salantuose, Lauko Sodoje, 1965 – 1973 – klebonas Akmenėje. Iš čia perkeltas į Telšių katedrą, ėjo Telšių vyskupijos kanclerio pareigas, 1975 išrinktas tuometinės Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru, 1982 07 05 Šv. Tėvo nominuotas tituliniu Sulerto vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos apaštaliniu administratorium, 1982 07 25 konsekruotas Kauno Arkikatedroje. 1986 06 21 paskirtas Šventosios dvasininkų kongregacijos nariu, 1988 06 26 išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko pavaduotoju. Ne kartą vizitavo Akmenės r. parapijas, 1989 pašventino atstatytą Nepriklausomybės 10-mečio paminklą Akmenėje, 1999 – Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčią, 2000 – Kivylių bažnyčią. 2002 01 05 iš vyskupijos valdytojo pareigų atleistas. Liko Telšiuose vyskupu emeritu. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, buvo Klaipėdos u-to garbės daktaras.

Inf.: Vyskupas Antanas Vaičius. Pašaukimo keliu.

< Atgal