VAIVORYKŠTĖJ IŠTIRPĘS LIŪDESYS

„VAIVORYKŠTĖJ IŠTIRPĘS LIŪDESYS“ – Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ kūrybinio konkurso „Vingiorykštės žiedas 99“ dalyvių kūrybos 100 psl. almanachas, išleistas 1999. Sudėta apie 150 Žemaitijos autorių poezijos ir smulkiosios prozos kūrinių. Išspausdinta Akmenės krašto literatų D. Čiapaitės, A. Mikalausko, S. Gritkuvienės, A. Permino, J. Kryževičiaus, P. Reklaičio, R. Almanienės, P. Jocio, J. Janušienės, D. Baranauskienės, E. Prialgauskienės kūrybos.

< Atgal