VALANTINAS Valentas

VALANTINAS Valentas (1923 12 03 Skuode – 1997 02 17 Skuode) – mokytojas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui organizatorius, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. 1945 – 1946 dirbdamas Dabikinės vaikų namuose, sutelkė gausią jaunimo antisovietinę organizaciją, jai vadovavo, palaikė ryšius su kt. pogrindžio struktūromis, buvo KGB susektas; kurį laiką slapstėsi, tačiau vėliau suimtas ir nuteistas.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės

< Atgal