VALIUKAS Vytautas

Vytautas Valiukas

VALIUKAS Vytautas (1913 09 13 Dnepropetrovske, Ukraina – 1988 06 14 Papilėje) – pedagogas, tautodailininkas. Mokėsi Radviliškio prog-joje, 1933 baigė Šiaulių mokytojų s-ją, mokytojas Eržvilko (Jurbarko r.) prog-joje, Šiaulėnų (Radviliškio r.) vid. m-loje. 1936 baigė karo m-lą, tarnavo įvairiose kariuomenės struktūrose, pelnė leitenanto laipsnį, kilus Vokietijos – TSRS karui, iš kariuomenės pasitraukė, hitlerinės okupacijos metu mokytojavo, 1945 mobilizuotas į raudonąją armiją, tarnavo Tolimuosiuose Rytuose, demobilizuotas 1947. Mokytojas Šiaulėnuose, buhalteris Bubių tarybiniame ūkyje. Nuo 1953 gyveno Papilėje, rusų kalbos, piešimo ir darbų mokytojas, 1969 – 1973 – mokytojas Radviliškyje. Nuo 1973 vėl gyveno Papilėje. Drožinėjo nuo vaikystės, gražiai skaptavo lietuviškas „saulutes“, verpstes, nuo 1962 dalyvavo tautodailės parodose. Nuo 1975 buvo Liaudies meno d-jos narys, nuo 1976 vadovavo jos Akmenės r. sekcijai, buvo renkamas Liaudies meno d-jos Šiaulių skyriaus valdybos nariu. V. Valiuko drožiniai 4 kartus eksponuoti Maskvoje, atstovavo Lietuvos tautodailei parodose Šveicarijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Prancūzijoje, Jugoslavijoje, jų buvo įsigiję tuometinis Dailės fondas, Šiaulių „Aušros“ ir Vilniaus dailės muziejai. 1973 personalinėje parodoje eksponavo 315 prieverpsčių, rankšluostinių, dėžučių ir kitokių darbų.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose; LKK, t. 8.

< Atgal