VALIUŠAITIS Stasys

Stasys Valiušaitis

VALIUŠAITIS Stasys (1910 08 13 Juodupių k., Kėdainių r. – 1971 04 11 Bronkse, JAV) – katalikų kunigas. Mokėsi Šeduvos g-joje, Berlyne baigė g-jos kursą ir scholastinės filosofijos studijas, 1939 – studijas Telšių kunigų s-joje ir įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Papilę, vėliau vikaras Mažeikiuose. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1950 Romoje įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį ir išvyko į JAV. Tarnavo Niujorko apylinkių lietuviškose parapijose, dalyvavo Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo (BALF-o) veikloje.

Inf.: JAV lietuviai, t. 2.

< Atgal