VALYS Jonas

VALYS Jonas (g. 1931 12 25 Paplėštakių k., Kelmės r.) – inžinierius elektromechanikas. 1955 baigė Kauno politechnikos i-tą. Nuo 1955 dirbo Akmenės cemento gamykloje meistru, elektros cecho viršininku, nuo 1961 – vyr. energetiku. 1963 išrinktas LKP Akmenės kaimiškojo rajono k-to sekretorium. Nuo 1965 – Jonavos azotinių trąšų gamyklos vyr. energetiko pavaduotojas, nuo 1974 – LKP Jonavos r. k-to skyriaus vedėjas, nuo 1976 buvo Jonavos r. vykdomojo k-to pirmininku. Nuo 1981 – Lietuvos nusipelnęs inžinierius.

< Atgal