VANAGIENĖ Irena

Irena Vanagienė

VANAGIENĖ Irena (g. 1946 07 30 Kėdainiuose) – inžinierė mechanikė. 1963 baigė Kėdainių 1-ąją vid. m-lą, 1968 – studijas Kauno politechnikos i-to Lengvosios pramonės f-te. Nuo 1968 – tuometinio Akmenės r. buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato inžinierė, ekonomistė, paviljono vedėja. Nuo 1973 – gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ inžinierė konstruktorė, nuo 1977 – sanitarinės laboratorijos viršininkė, nuo 1990 – Naujosios Akmenės miesto pirmininkė, Akmenės r. t-bos deputatė, nuo 1995 – AB „Akmenės cementas“ Mokymo centro direktorė, nuo 2001 – darbuotojų saugos ir profesinio mokymo specialistė. Studijų metais dainavo KPI dainų ir šokių ansamblyje, vėliau – Naujosios Akmenės kultūros rūmų meniniuose kolektyvuose. Daugelį metų vadovavo „Akmenės cemento“ moterų t-bai, 1988 – 1990 buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Akmenės r. t-bos narė, viena iš Centro sąjungos Akmenės skyriaus įkūrėjų ir pirmoji jo vadovė, nuo 2002 – skyriaus pirmininko pavaduotoja.

< Atgal