VEGERIŲ APYLINKĖ

VEGERIŲ APYLINKĖ – sovietinio periodo administracinė teritorinė struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, priklausė Žagarės vlsč. Veikė iki 1941 06 22, vadovavo laikinasis vykdomasis k-tas. Veikla atkurta 1945 01 26. Pirmi apylinkės t-bos rinkimai įvyko 1948 01 18. Išrinkta 7 asmenų apylinkės t-ba 2,5 m. kadencijai. Stambinant 1954 prijungta Kerežių apylinkė ir dalis Pleikių apylinkės. Nuo 1959 priskirta Akmenės r.1963 prijungta Aukštųjų apyl. Teritorija buvo 81,6 km2. Jungė I. Černiachovskio ir Vėlaičių kolūkius (13 kaimų ir 2 kaimų dalis). 1977 04 04 prijungta prie Naujosios Akmenės apylinkės.

< Atgal