VENSKUS Rimantas

Rimantas Venskus

VENSKUS Rimantas (g. 1945 05 20 Biliūniškių k., Papilės sen.) – inžinierius ekonomistas. Baigė Papilės vid. m-lą, 1969 – studijas Kauno politechnikos i-to inžinerinės ekonomikos f-te. Kraštiečio B. Prokopčiuko paragintas, liko šiame i-te dirbti: Inžinerinės ekonomikos f-to Įmonių organizavimo, Mašinų gamybos katedrose – asistentas, vyr. dėstytojas, nuo 1977 – socialinių mokslų daktaras, nuo 1981 – docentas; buvo renkamas Mašinų gamybos katedros vedėju, f-to prodekanu. Per 40 mokslinių straipsnių, keleto metodinių priemonių autorius, vadovėlio „Pramonės įmonių ekonomika“ bendraautoris.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal