VENTOS MUZIKOS MOKYKLOS TAUTINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ ORKESTRAS

VENTOS MUZIKOS MOKYKLOS TAUTINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ ORKESTRAS – instrumentinės muzikos kolektyvas, įsteigtas 1991 Ventos muzikos m-loje. Iš pradžių grota tik birbynėmis ir kanklėmis, ilgainiui muzikantų gretą papildė grojantys skudučiais, lumzdeliais, skrabalais ir kt. instrumentais. Kas 5 metai orkestras pateikia kūrybinės veiklos ataskaitas visuomenei. Didelę dalį repertuaro sudaro mokyklos mokytojo metodininko V. Virbicko kūriniai bei aranžuotės. Orkestras grojo visose respublikinėse, pasaulio lietuvių ir Lietuvos moksleivių dainų šventėse, respublikiniuose festivaliuose „Ainių sutartinė“, „Skambėkite, kanklės“, ,,Tūto“, ,,Trimitatis“, Šiaulių krašto ir kitų regionų meno šventėse, koncertavo Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje, pelnė 2001 m. geriausio tautinių instrumentų orkestro nominaciją „Aukso paukštė“. Orkestro 10 m. sukakčiai išleista kompaktinė jo atliekamų melodijų plokštelė.

< Atgal