VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Ventos socialinės globos namuose sutinkami svečiai

VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI – biudžetinė psichiškai neįgalių vaikų ir jaunuolių iki 18 m. globos įstaiga Ventos sen., Paeglesių k. 1945 04 28 išlikusiame po karo Paeglesių I dvare įsteigti Papilės suaugusių invalidų namai, pavaldūs tuometinės Kuršėnų apskrities Papilės valsčiui. Tuomet juose buvo 32 gyventojai, kuriuos prižiūrėjo ir aptarnavo 8 darbuotojai. Įstaiga turėjo 51 ha pagalbinį ūkį, 12 įvairios paskirties pastatų, buvo siekiama patiems apsirūpinti bent pagrindiniais maisto produktais – miltais, bulvėmis, daržovėmis. 1951 įstaiga pavadinta Akmenės invalidų namais, dar vėliau – Akmenės psichochroniškų invalidų namais. 1975 įstaiga reorganizuota į psichinę negalią turinčių vaikų namus, o jie 1988 08 17 reorganizuoti į Akmenės vaikų internatą. 1990 06 11 internatas pavadintas Akmenės vaikų pensionatu, nuo 2010 07 01 – Ventos socialinės globos namai. Juose 2014 buvo 190 gyventojų ir 185 darbuotojai. Nuo 1991 m. gruodžio įstaiga įkurdinta naujose, specialiai jai įrengtose patalpose, globotiniai gyvena šeimomis. Dalis mokyklinio amžiaus gyventojų mokosi Dabikinės specialiojoje m-loje. Globos namuose atliekamas estetinio ugdymo ir psichologinės reabilitacijos darbas, bendruomenė bendrauja su kitomis Lietuvos ir Latvijos šio pobūdžio įstaigomis, įgyvendina meninio ir socialinio ugdymo projektus. Vadovai: nuo 1945 – Stasė Virketytė ir Aleksas Masiulis, nuo 1946 – Vincas Grinius, nuo 1949 – Jadvyga Bichnerienė ir Stasys Sviderskis, nuo 1951 – Adomas Mačiulis, nuo 1952 – Jonas Žemaitis, nuo 1955 – Antanas Smalakys, nuo 1957 – Kazys Rekašius, nuo 1962 – Antanas Janavičius, nuo 1980 – Evaldas Vasiliauskas, nuo 1985 – Voldemaras Kuodys, nuo 1986 – Edmundas Brazlauskas, nuo 1990 – Julijona Leonaitienė, nuo 2009 – Gražina Banienė.

< Atgal