VIEKVEDYS

VIEKVEDYS – 5,7 km upeliukas Šiaulių r. ir Akmenės r. Papilės sen., deš. Ventos intakas. Ištakos Papilės sen. Pusbaublių k., teka per Papilės sen. teritorijoje esančią Žilių mšk. dalį, į pietus nuo Žilių k. kerta Kuršėnų – Mažeikių geležinkelį ir plentą, įsilieja į Ventą 266,1 km nuo jos žiočių, Šiaulių r. teritorijoje. Vaga nuo versmių 1,1 km ir 2 km žemupio ruože reguliuota, virtęs grioviu. Baseino plotas 7,3 km2.

Inf.: Lietuvos upės.

< Atgal