VIENYBĖ

„VIENYBĖ“ – Akmenės r. laikraštis, leidžiamas nuo 1951 02 17. Iki 1962 04 21 vadinosi „Pergalės vėliava“, buvo LKP Akmenės rajono k-to ir rajono DŽDT leidinys. Panaikinus Akmenės r., 1962 04 22 – 1965 02 09 nebuvo leidžiamas; rajoną atkūrus, nuo 1965 02 10 leidžiamas „Vienybės“ pavadinimu; Turėjo LKP Akmenės rajono k-to ir rajono liaudies deputatų t-bos organo statusą; nuo 1989 – Akmenės r. laikraštis, nuo 1990 jo steigėja ir leidėja laikyta rajono t-ba, nuo 1994  leidėja UAB „Vienybės redakcija“. 1951 ėjo 1 – 2 kartus per savaitę, 1952 – 1962 ir 1991 – 1997 – 2 kartus per savaitę, 1965 – 1990 ir 1998 – 2006 – 3 kartus per savaitę, nuo 2007 – vėl 2 kartus per savaitę, 1 – 2 spaudos lankų. Redaktoriai: C. Racinaitė (1951 – 1952), V. Vileikis (1952 – 1953), G. Jankeliūnaitė – Norgėlienė (1953 – 1956), A. Černa (1956 – 1959), A. Barauskas (1959 – 1962), K. Jurkevičius (1965 – 1967), V. Vizgirda (1967 – 1969), A. Strakšys (1969 – 1979), L. Rozga (1979 – 2016), J. Sejavičienė (2016 – 2018), L. Smalakienė (2018 – 2021), nuo 2021 – R. Jonikienė. Tiražas: 1951 – 1000 egz., 1987 – 10400 egz., 1997 – 4400 egz., 2016 – 2450 egz. Nuo 1951 spausdintas Akmenėje, nuo 1969 – Naujojoje Akmenėje, nuo 1980 – spausdinamas ofsetu Šiaulių „Titnago“ spaustuvėje, nuo 2019 – „Respublikos“ spaustuvėje.

Akmenės rajono laikraštis „Vienybė“

< Atgal