VIKTORAVIČIŪTĖ Birutė

Birutė Viktoravičiūtė

VIKTORAVIČIŪTĖ Birutė (g. 1959 02 16 Naujojoje Akmenėje) – choreografė, šokio pedagogė. 1977 baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, 1981 – Šiaulių medicinos m-lą, 1987 – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos f-tų Teatrinio meno f-tą. Dirbo „Akmenės cemento“ gamybinio susivienijimo Komunalinio ūkio skyriuje, Kretingos r. centrinės ligoninės greitosios med. pagalbos felčere, nuo 1986 – Naujojoje Akmenėje: cementininkų kultūros rūmų (nuo 1992 – Naujosios Akmenės kultūros rūmų) specialistė choreografė, jaunimo tautinių šokių kolektyvų vadovė, nuo 2004 – Akmenės r. savivaldybės bės kultūros centro specialistė. Parengė savo vadovaujamus kolektyvus Lietuvos ir Pasaulio lietuvių 1994, 1998 bei paskesnėms dainų šventėms, Lietuvos moksleivių 1997 ir paskesnėms dainų ir šokių šventėms, tarptautiniam jaunimo festivaliui Taline 1993, sėkmingai dalyvavo rajono ir Lietuvos zoninėse meno šventėse; jos vadovaujamas merginų tautinių šokių kolektyvas pripažintas vaikų ir jaunimo tautinių šokių konkurso „Aguonėlė 2000“ laureatu, Lietuvos 1997 tautinių šokių festivalyje „Pora už poros“ pelnė II vietą. Jos vadovaujamiems kolektyvams 2002 paskirtas „Aukso paukštės“ prizas. Vadovavo Kivylių pagrindinės m-los, Naujosios Akmenės miesto ugdymo įstaigų vaikų tautinių šokių būreliams bei kolektyvams. Apdovanota padėkos ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“.

< Atgal