VILIMAS Aleksandras

Aleksandras Vilimas

VILIMAS Aleksandras (1904 02 13 Užgervių k., Kruopių sen. – 1942 05 22 Jarcevo lageriuose, Archangelsko sr., Rusijoje) – mokytojas, sovietinės okupacinės valdžios auka. Baigė Žagarės prog-ją, 1925 – Kėdainių mokytojų s-ją, 1927 – Karo m-lą. Išleistas į atsargą, dirbo mokytoju Kuršėnų vlsč., Gruzdžių vlsč. Piktuižių ir Gruzdžių prad. m-lose, nuo 1934 – mokytojas Trakų apskrityje, Lietuvai perdavus Vilnių, dirbo Vilniaus 1-ojoje prad. m-loje, nuo 1941 sausio perkeltas į Žaslių prad. m-lą. Nuo 1922 buvo Lietuvos šaulių s-gos narys, vadovavo Gruzdžių, Trakų apskr. Aukštadvario šaulių būriams. Suimtas 1941, išvežtas į Jarcevo lagerius Archangelsko srityje, ten karo tribunolo nuteistas mirties bausme ir sušaudytas.

Inf.: LKK, t. 8.

< Atgal