VILNIAUS VADAVIMO SĄJUNGA

Vegerių pasieniečiai – Vilniaus vadavimo s-gos nariai iki 1938 m.

VILNIAUS VADAVIMO SĄJUNGA – nevyriausybinė organizacija, įsteigta 1925 ir veikusi iki 1938 visoje nepriklausomos Lietuvos teritorijoje. Paaiškėjus, kad Lenkija nesirengia grąžinti neteisėtai okupuoto Vilniaus ir viso šio krašto, VVS steigimą inicijavo M. Biržiška ir kt. patriotiškai nusiteikę mokslininkai ir inteligentai. Plėtojo patriotinę ir kultūrinę veiklą, leido laikraštį „Mūsų Vilnius“, skatino visuomenę domėtis politiniu gyvenimu ir situacija okupuotame Vilniaus krašte, palaikyti ryšius su tautiečiais okupuotoje Vilnijoje. Ypač aktyviai s-gos skyriai steigėsi 1928 – 1930, tuo metu dab. Akmenės r. teritorijoje veikė 9 skyriai: 2 – Papilėje, po 1 Vegeriuose, Alsiuose, Klykoliuose, Purviuose, Kruopiuose, Eibučiuose, Akmenėje. Iš viso 1936 s-ga turėjo 575 skyrius ir 21,6 tūkst. narių. Ilgainiui VVS užgožė suaktyvėjusi Šaulių s-gos veikla. Lenkijai 1938 ultimatumu iš Lietuvos pareikalavus užmegzti diplomatinius santykius, veikla nutrūko.

Inf.: Rozga L. Kaip mūsų seneliai Vilnių vadavo, Vienybė, 2013 balandžio 27, gegužės 4, 8.

< Atgal