VILUTYTĖ Nijolė

Nijolė Vilutytė
Nuotr. L. Rozgos

VILUTYTĖ Nijolė (g. 1947 05 20 Padubysio k., Radviliškio r.) – tapytoja, monumentalių kūrinių autorė. Nuo 1954 mokėsi Papilės vid. m-loje, 1957 – 1960 – Akmenės vid. m-loje, 1966 baigė M. K. Čiurlionio meno m-los Dailės skyrių, 1972 – Vilniaus dailės i-to Monumentaliosios dailės f-tą. Parodose dalyvauja nuo 1973, Lietuvos dailininkų s-gos narė, Lietuvos komjaunimo 1978 m. premijos laureatė. Sukūrė freskų, pano, vitražų ir kitokių kūrinių visuomeninės paskirties ir kulto pastatams, tarp jų buv. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Maskvoje, Marijampolės šv. Mykolo Arkangelo, Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčiose ir kitur. Lietuvos Vyriausybės 1999 meno premijos laureatė. 1999 sudarė kn. „Kryžiaus kelias“, skirtą krikščionybės 2000 m. jubiliejui.

< Atgal