VIZGIRDA Vidminas Juozapas

VIZGIRDA Vidminas Juozapas (1940 01 14 Žeimelyje, Pakruojo r. – 1985 01 08 Vilniuje) – žurnalistas, literatas. Baigė Joniškio vid. m-lą, 1962 – filologijos studijas Vilniaus u-te. Dirbo komjaunimo struktūrose, buvo Lietuvos komjaunimo CK instruktorius, Anykščių, Akmenės rajonų komjaunimo k-tų pirmasis sekretorius, 1967 – 1969 – „Vienybės“ laikraščio redaktorius. Vėliau dirbo žrnl. „Komunistas“ redakcijoje, redagavo žrnl. „Kultūros barai“, dirbo Vilniaus menininkų rūmuose, Kultūros ministerijoje. Rašė eilėraščius, yra išvertęs iš rusų kalbos porą knygų.

Inf.: Žurnalistikos enciklopedija.

< Atgal