VOROBEJUS (DALIS) Leontijus

VOROBEJUS (DALIS) Leontijus (1893 08 01 Liušnevo k., Slonimo apskr., Baltarusijoje) – pedagogas, kariškis. 1913 baigė Panevėžio mokytojų s-ją ir 2 metus dirbo Akmenės valdiškos pradinės m-los vedėju. I pas. karo nublokštas į Rusiją, dirbo Maskvos mst. ligoninėje raštvedžiu, 1917 pašauktas į kariuomenę, baigė Maskvos karo m-lą, tarnavo 32 Sibiro pėstininkų pulke, dirbo mokytoju Tomsko gubernijoje. Grįžęs į Lietuvą 1921 mobilizuotas, tarnavo Mažeikių apskrities karo komendanto padėjėju, nuo 1922 – šios apskrities komendantūros „skrajojančio“ būrio vadas. Nuo 1923 reguliariojoje kariuomenėje, įgijo leitenanto karinį laipsnį ir išleistas mokytojauti. Įgijo kūno kultūros mokytojo cenzą, 1938 paskirtas Telšių sporto apygardos instruktoriumi.

Inf.: LKK, t. 8.

< Atgal