ZABIKAI

ZABIKAI – negyvenamas kaimas Papilės sen., 7 km į r. nuo Papilės, Šventupių ir Latveliškių miškų supamoje laukymėje. Plotas 663,49 ha.  Manoma, jog žmonių čia apsigyventa apie 1700. Po I pas. karo buvo apie 20 sodybų ir apie 200 ha žemės. Kaimas 1915 ir 1944 buvo fronto linijoje ir gaisrų nusiaubtas. Po II pas. karo miškingose apylinkėse bazavosi ginkluotų rezistentų būriai, neva neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Julius Vaitiekus, Stasys Koviera su sūnumi Jonu. 1946 Rusijos Primorės krašto lageriuose žuvo partizanų rėmimu apkaltintas Vladas Šuša, sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Koverų ir Rupšių  šeimas (8 asmenis), 1949 m. ištremta Gasparo Gerulio šeima (4 asmenys). Tremtyje mirė Morta Koverienė, Elzbieta Rupšienė ir Gasparas Gerulis, grįžęs iš tremties Kazimieras Rupšys nusižudė. 1948 tapo Draginiuose įsteigto „Aušros“ kolūkio brigada, vėliau priklausė  ekonomiškai silpnam „Tarybinės vagos“ kolūkiui. 1959 buvo 33 gyv., 1970 beliko 8 gyv. Paskutinius vienkiemius nugriovus, nuo 1974  nebegyvenamas. 1991, 1999, 2000 ir 2002 įvyko buvusių gyventojų sueigos.

Inf.: Daunys J. Papilės žemės užkampis – Zabikai, Papilė, t. 1

< Atgal