ŽALIEJI

ŽALIEJI – visuomenės sąjūdis apsaugoti gamtai ir sveikai aplinkai. Lietuvoje įsikūrė 1988, dominavo jaunimas, rengė žygius ir kt. akcijas, turėjusias atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į Lietuvos upių ir ežerų užterštumą, aktyviai veikė, protestuodami prieš Baltijos jūros teršimą, miškų niokojimą. Padarė nuostolių valstybei, inicijuodami protesto akcijas prieš Ignalinos atominės elektrinės III bloko ir Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybą. Akmenės r. 1988 – 1992 veikė žaliųjų klubas „Viltis“ (vad. A. Adomaitis), aktyviai reiškęsis surengiant pirmą ekologinį mitingą Naujojoje Akmenėje 1988; siekė atkurti Akmenės miškų ūkį, padėjo atstatyti Nepriklausomybės paminklą Akmenėje.

< Atgal