ŽALNERAVIČIUS Sigitas

Sigitas Žalneravičius

ŽALNERAVIČIUS Sigitas (1935 01 23 Radviliškyje – 2011 05 31 Palangoje) – inžinierius technologas. 1953 baigė Palangos vid. m-lą, 1958 – studijas Kauno politechnikos i-to cheminės technologijos f-te ir pradėjo dirbti Akmenės cemento g-loje: pamainos meistras malimo, kalkių, žaliavų ir kt. cechuose, tech. skyriaus vyresn. inžinierius, nuo 1969 – gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ vyriausiasis konstruktorius; nuo 1992 gyveno Palangoje. Lietuvos nusipelnęs išradėjas, 57 išradimų autorius, geriausias 1980 Lietuvos išradėjas. Nuo 1988 buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Akmenės r. iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio Akmenės r. t-bos narys, Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo (1988) delegatas, Sąjūdžio 1-ojo ir 2-ojo seimų (1988 –1991) narys, 1990 – 1992 – Akmenės r. t-bos narys.

< Atgal