ŽALYS Edmundas

Žalys Edmundas

ŽALYS Edmundas (g. 1952 04 30 Akmenėje) – inžinierius ekonomistas. 1970 baigė Akmenės vid. m-lą, 1972 – Vilniaus 21-ąją technikos m-lą, 1980 – studijas Vilniaus inžineriniame statybos i-te. Nuo tų pat m. dirbo Akmenės kilnojamojoje mechanizuotoje kolonoje darbų vykdytoju, nuo 1982 – Akmenės statybinių medžiagų kombinato Kapitalinės statybos skyriaus viršininku, nuo 1983 – Vilkaviškyje: gamybinio susivienijimo „Sūduva“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, nuo 1987 – metalo dirbinių g-los (vėliau – AB „Pasaga“) direktorius, 2004 – 2011 – Kybartų atvirosios kolonijos direktorius. Apdovanotas 2 žinybiniais pasižymėjimo ženklais.

< Atgal