ŽARDELIAI

ŽARDELIAI – buvęs kaimas Papilės sen., 6 km į r. nuo Papilės. Kaimą sudarė 3 dalys: Žardeliai, Užgulbiai ir Deveitlaukis. 1923 buvo 9 ūkiai su 59 gyv. Deveitlaukyje nuo 1918 veikė prad. m-la, 1928 iškelta į Barvydžius. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė arba nuteisė inkriminavusi partizanų rėmimą A. Baldausko, Matų, Beržinių, Greitjurgių šeimas (iš viso 17 asmenų). Partizanas Antanas Matas žuvo 1950, pakeliui į tremtį arba lageriuose mirė Bronė Baldauskaitė, Kotryna Baldauskienė, Juozas Beržinis. 1959 buvo 41 gyv., 1970 bebuvo likę 4 gyv. Netrukus visai ištuštėjo ir 1977 03 30 panaikintas; Teritorija 2004 prijungta prie Barvydžių k. 1950 g. dailininkas V. Vanagas.

Inf.: Papilė, t.1; Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 3.

< Atgal