ŽARIJA

„ŽARIJA“ – rankraštinis socialdemokratinės pakraipos laikraštėlis, nukreiptas prieš carinės Rusijos okupacinės valdžios politiką Lietuvoje, leistas 1908 Papilėje. Išėjo keletas neišlikusių numerių. Tarp leidėjų buvo A. Palčiauskas ir kt. vietiniai jaunuoliai, vėliau valdžios represuoti arba emigravę į JAV.

< Atgal