ŽĄSYTIS Petras

ŽĄSYTIS Petras (1928 09 05 Pempiškių k., Šilutės r. – 2014 01 18 Naujojoje Akmenėje) – technologijos inžinierius. Mokėsi Švėkšnos g-joje, 2 metus kalintas, baigus aukštojo mokslo studijas, savo noru paskirtas į Akmenės cemento g-lą, joje pamainos meistras, pakavimo cecho viršininko pavaduotojas, vyr. inžinieriaus pavaduotojas, atsakingas už asbestcementinio šiferio gamybą, vyr. technologas, vyr. inžinieriaus pavaduotojas kapitalinei statybai, direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams, generalinio direktoriaus pavaduotojas komercijai, 1991 – 1993 – direktorių v-bos narys. Dalyvavo steigiant „Cementininko“ chorą, dainavo jame ir vokaliniuose ansambliuose, dėstė Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filiale, išėjęs į pensiją ūkininkavo, visą gyvenimą rašė eilėraščius, išleido jų rinkinį „Iš tų dienų…“.

< Atgal