ŽEBERSKIS Ignacas

Kunigas Ignacas Žeberskis

ŽEBERSKIS Ignacas (1924 11 02 Urvikių k., Mažeikių r. – 2015 01 10 Akmenėje) – katalikų bažnyčios kunigas. Mažeikiuose baigė 6 skyrių pradinę m-lą, būdamas 37 m. amžiaus – vakarinę vid. m-lą, vyskupo J. Steponavičiaus 1979 04 12 Skaistgirio bažnyčioje įšventintas kunigu, po to dar metus studijavo Kauno kunigų s-joje. Klebonas įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, nuo 1994 – Akmenės parapijos klebonas, išrūpino bažnyčiai centrinį šildymą, rūpinosi remonto darbais, organizavo bažnyčios 400 m. jubiliejaus minėjimą. Nuo 1999 – Akmenės parapijos, nuo 2007 – Ventos prapijos rezidentas.

< Atgal