ŽEBERTAVIČIENĖ Elena

ŽEBERTAVIČIENĖ Elena (Šiurkutė; g. 1934 01 02 Tryškiuose, Telšių r.) – visuomenės veikėja, dainininkė ir mėgėjų teatro režisierė. Mokėsi Papilės g-joje, Tryškiuose, dirbo pašto įstaigose. Nuo 1989 gyvena JAV, daug metų dainavo Sunny Hills mst. lietuvių parapijos chore, atlikdavo solo partijas, įsteigė dramos būrelį „Aidas“, kuris stato trumpus linksmus vaidinimus.

Inf.: JAV lietuviai, t. 2

< Atgal