ŽELVIENĖ Zita

ŽELVIENĖ Zita (Juzumaitė; g. 1944 04 27 Kaune) – muzikos pedagogė, chorų dirigentė. Baigė Renavo (Mažeikių r.) ašt. m-lą, 1963 – dirigentų kursus Mažeikiuose, 1967 – Šiaulių muzikos technikumą, 1987 – neakivaizdines muzikos studijas Lietuvos valst. konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1967 Tryškių kultūros namų direktorė ir choro vadovė. Nuo 1969 dirbo Naujosios Akmen4smuzikos m-loje, savo vadovaujamą jaunučių chorą parengė 1975, 1977 ir 1985 Lietuvos dainų šventėms, 1990 Lietuvos tautinei dainų šventei. Apie 10 m. vadovavo Akmenės r. mokytojų chorui, su juo dalyvavo 1979 eksperimentinėje zoninėje dainų šventėje Kėdainiuose, 1980 bei 1985 Lietuvos dainų šventėse Su vadovaujamais kolektyvais sėkmingai dalyvavo daugelyje apžiūrų ir konkursų, dažnai koncertavo visuomenei, yra buvusi Akmenės r. dainų švenčių chorų vyr. dirigente. Nuo 1990 – vyresnioji muzikos mokytoja Mažeikiuose.

< Atgal