ŽELVYS Vidmantas

ŽELVYS Vidmantas (g. 1950 10 03 Šiauliuose) – ekonomistas organizatorius, lakūnas, sklandytojas. Baigė Ventos vid. m-lą, neakivaizdines studijas Lietuvos ž. ū. a-joje ir Vilniaus u-to tarptautinių ekonominių santykių kursą. Dirbo Akmenės aviaciniame techniniame sporto klube: nuo 1972 – lakūnas instruktorius, nuo 1975 – grandies vadas; I klasės lakūnas instruktorius, nuo 1975 – sklandymo sporto meistras. 1971 pirmasis iš Akmenės sklandytuvu nuskrido į Panevėžį. Išvykęs į Klaipėdą, dirbo UAB „Klaipėdos krovinių kompanija“ marketingo direktorium.

< Atgal