ŽEMAIČIŲ KOVA

„ŽEMAIČIŲ KOVA“ – pogrindinis antitarybinis laikraštėlis, leistas 1947 Dabikinės dvare (Akmenės sen.) veikusio slapto Lietuvos demokratinės kovos sąjungos 43-iojo skyriaus (vad. V. Valantinas).

< Atgal