ŽEMĖS ŪKIO BANKO AKMENĖS SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO BANKO AKMENĖS SKYRIUS – Lietuvos žemės ūkio banko teritorinis padalinys. 1924 06 23 įsteigtas Lietuvos žemės bankas, teikęs kreditavimo ir indėlių kaupimo paslaugas ūkininkams ir kaimo kooperatinėms struktūroms. 1940 07 30 sovietinės okupacinės valdžios nacionalizuotas. 1941 07 05 Lietuvos laikinoji vyriausybė Žemės banko nacionalizavimą panaikino ir atkūrė veiklą, tačiau 1943 m. hitlerinė okupacinė valdžia banką likvidavo. 1944 09 18 Lietuvoje atkurta TSRS žemės ūkio banko sistema, iki 1948 įsteigti skyriai apskričių centruose, o 1950 – 1951 įsteigti rajonų skyriai. 1959 07 TSRS žemės ūkio banko Lietuvos padalinys pertvarkytas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinę kontorą su padaliniais rajonuose. 1988 įsteigtas TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas su struktūromis rajonuose. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, LR Aukščiausioji Taryba 1990 10 02 buvusį TSRS agropramoninį banką reorganizavo į valstybinį Lietuvos žemės ūkio banką, kuriam 1993 suteiktas akcinio banko statusas. 2001 LR Vyriausybė valdė 76,01 proc. banko akcijų, kurių nominali vertė buvo 78,173 mln. Lt. 2003 bankas privatizuotas, 76,01 proc. jo akcijų už 71 mln. Lt įsigijo Vokietijos bankas „Norddeutsche Landesbank Gerozentrale“. Bankas pervardintas į NORD/LB Lietuva, 2006 – į DnB NORD banką. 2010 vieninteliu savininku tapo stambiausias Norvegijos bankas DnB Nord, Lietuvos struktūra pavadinta AB DNB banku.

TSRS žemės ūkio banko Akmenės skyrius įsteigtas 1951 10 03 Akmenės mst., 1973 01 14 perkeltas į naujas patalpas Naujosios Akmenės mst. 1993 11 23 Lietuvos bankas įregistravo AB Lietuvos žemės ūkio banko Naujosios Akmenės skyrių. Tobulinant banko operacijų technologijas ir kompiuterizavus apskaitą, iš 35 buvusių skyriaus darbuotojų 2001 beliko 14, banko skyrius tapo universalus, turėjo per 4000 klientų, priimdavo 8 rūšių indėlius, tvarkė 2245 fizinių ir juridinių asmenų sąskaitas, kurių likutis siekė 10 mln. Lt, o paskolų portfelis – 4 mln. Lt. Skyrius teikė vartojimo ir kt. paskolas, atlikdavo tarptautinius atsiskaitymus, pirko ir parduodavo valiutą, teikė finansų maklerio paslaugas, dukterinės įmonės teikė draudimo, lizingo, gyvybės draudimo paslaugas. Įsigalint elektroninei bankininkystei, klientų aptarnavimo skyrius Akmenės r. panaikintas, paliekant tik bankomatus.

Skyriaus valdytojai: nuo 1951 – E. Matvejevas, nuo 1955 – P. Varapajevas, nuo 1957 – A. Juodviršis, nuo 1962 – I. V. Pliuskienė, nuo 1996 – A.  Rimkevičius, nuo 2002 iki banko privatizavimo – R. Amšiejus.

Inf.: Pliuskienė I. V. Mano gimtasis kraštas – Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal