ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS – Akmenės r. s-bės administracijos padalinys žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo, melioracijos ir kaimo plėtros problemoms spręsti bei veiklai koordinuoti. Įsteigtas 1997, reorganizavus rajono ž. ū. v-bą. Administruoja ir skirsto melioracijos, Kaimo rėmimo fondo ir kt. tikslinės paskirties lėšas, produkcijos pardavimo kvotas, tarpininkauja ūkininkų ir ž. ū. b-vių santykiuose su perdirbimo įmonėmis. Nuo 2002 vėl pavaldus rajono savivaldybei. Vedėjos: J. Juškienė, nuo 2011 – G. Gauronskienė

< Atgal