ŽEMĖS ŪKIO VALDYBA

ŽEMĖS ŪKIO VALDYBA – administracinė struktūra, įsteigta sovietinės partinės ir valstybinės valdžios. N. Chruščiovo ūkinių reformų metais ž. ū. v-bos buvo sureikšmintos ir iškeltos virš TSKP (LKP) rajonų komitetų, kurie buvo palikti „prie teritorinių kolūkių ir tarybinių ūkių valdybų“. Nušalinus N. Chruščiovą, atkurtos ir iki tol buvusios valdymo bei ideologinės struktūros, tarp jų ir ž. ū. v-bos. 1965 atkūrus Akmenės r., įkurta ir Akmenės r. ž. ū. v-ba, apie 1983 ji pertvarkyta į rajono agropramoninį susivienijimą. 1989 rajonų agropramoniniai susivienijimai panaikinti, ir ž. ū v-bos vėl atkurtos. 1990 panaikinus sovietines administravimo struktūras, pavadinta rajono žemės ūkio ir aplinkos apsaugos skyriumi. 1995 žemės ūkio sferą perdavus apskritims, atkurta Akmenės r. ž. ū. v-ba, nepavaldi rajono savivaldybei. Koordinavo žemės ūkio produktų gamybos, žemės reformos, ūkininkų ūkių steigimosi ir kaimo plėtros procesus. 1997 pertvarkyta į Šiaulių apskrities valdytojo administracijos kaimo reikalų departamento Akmenės r. ž. ū. skyrių. Viršininkai: nuo 1965 – A. Adiklis, nuo 1969 – P. Petrikas, nuo 1973 – J. Dobrovolskis, nuo 1976 – S. Petrulevičius, nuo 1992 – P. Malakauskas, 1995 – 1997 – E. Meškienė.

< Atgal