ŽEMKUS Jonas

ŽEMKUS Jonas (g. 1935 11 02 Pailių k., Kruopių vlsč.) – inžinierius ekonomistas. 1957 baigė Kruopių vid. m-lą. Liko dirbti kolūkyje, išrinktas Gaižaičių apylinkės pirmininku, atliko karinę prievolę. Grįžęs dirbo Vilniuje Kauno politechnikos i-to Vilniaus filialo kadrų skyriaus viršininku, čia dirbdamas baigė studijas Statybos f-te. Dalyvavo filialo reorganizavimo į Vilniaus inžinerinį statybos i-tą procese. Vėliau – Vilniaus kailių susivienijimo generalinio direktoriaus pavaduotojas, „Lietuvos“ viešbučio statybos vadovas ir pirmasis direktorius. Nuo 1992 – UAB „Kuro aparatūra“ direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, nuo 1998 buvo Vilniaus Gedimino technikos u-to ūkio direktoriaus pavaduotoju, rūpinosi u-to pastatų priežiūra ir tvarkymu.

< Atgal